MILJÖ

Vår miljö är viktig så allt avfall sorteras.

Vi har avtal med vår oljeleverantör som tar hand om eventuella restprodukter vilka förädlas och återvinns.